disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.sancommunicatie.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
SAN communicatie & evenementen
 streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat SAN communicatie & evenementen niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. SAN communicatie & evenementen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen SAN communicatie & evenementen en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
SAN communicatie & evenementen
 garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met SAN communicatie & evenementen te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. SAN communicatie & evenementen heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. SAN communicatie & evenementen aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van SAN communicatie & evenementen zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat SAN communicatie & evenementen daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. 

zo gaan wij om met privacy

SAN communicatie & evenementen heeft een privacybeleid rondom alle data waar zij mee in aanraking komt. Voor vragen zijn wij bereikbaar via info@sancommunicatie.nl

Privacyverklaring

Disclaimer

 

contactgegevens

Bezoekadres
Europalaan 2, 3526 KS Utrecht

Postadres
Bloemstraat 11, 3581 WB Utrecht 

Telefoon
+31(0)30 227 23 52

E-mailadres
info@sancommunicatie.nl

KVK
30192976

BTW nummer
NL176046860B01